ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Τα κουφώματα των κτιρίων συντελούν σε ένα μεγάλο ποσοστό στην ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση και ψύξη των χώρων γιατί από αυτά μεταφέρεται μεγάλη ποσότητα ενέργειας.

Το χειμώνα χάνεται θερμότητα από μέσα προς τα έξω, ενώ το καλοκαίρι εισέρχεται θερμότητα από το ζεστό εξωτερικό περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με τη χρήση κατάλληλα κατασκευασμένων, ενεργειακά αποδοτικών κουφωμάτων νέας τεχνολογίας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ).

Τα κουφώματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από θερμοδιακοπτόμενο προφίλ αλουμινίου και να έχουν υαλοπίνακες με καλές θερμομονωτικές ιδιότητες. Επιπροσθέτως θα πρέπει να είναι σωστά κατασκευασμένα και να εξασφαλίζουν αεροστεγανότητα, ώστε να εμποδίζουν τη διαφυγή θερμότητας από χαραμάδες, οι οποίες μπορεί να επιφέρουν σημαντικές απώλειες θερμότητας, όπως παρατηρείται σε κτίρια κακής κατασκευής ή παλαιά.

n1.jpg

Στην Ελλάδα, από την ισχύ του Κανονισμού Θερμομόνωσης του 1979 είναι υποχρεωτική η χρήση διπλών υαλοπινάκων σε νέα κτίρια, έτσι ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού. Για τα παλαιά κτίρια, κτισμένα εν γένει πριν το 1979, η αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα σύγχρονης τεχνολογίας τα οποία συνοδεύονται από διπλούς υαλοπίνακες, αποτελεί μια σημαντική τεχνική εξοικονόμησης ενέργειας. Η αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων με νέα, ενεργειακά αποδοτικά με διπλά τζάμια, αν και έχει κάποιο κόστος, μπορεί να ανατρέψει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό την κακή ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, με πολλαπλά οφέλη, ενεργειακά-περιβαλλοντικά και οικονομικά.

Η εξοικονομούμενη ενέργεια από κάθε επέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος του κτιρίου, εξαρτάται από τη χρήση του κτιρίου, τα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά και το κλίμα της περιοχής. Ενδεικτικά το ΚΑΠΕ προσομοίωσε ένα τυπικό διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων σε 4 πόλεις με χαρακτηριστικό κλίμα στην Ελλάδα και υπολόγισε την εξοικονόμηση ενέργειας που θα επιφέρει η αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με μονά τζάμια με νέα, τα οποία θα έχουν διπλούς υαλοπίνακες τριών τύπων (συνήθη διπλό με διάκενο 4 και 6 χιλιοστά και διπλό χαμηλής εκπομπής με υλικό πλήρωσης αργό). Το ποσό της εξοικονομούμενης ενέργειας που προκύπτει για κάθε τύπο υαλοπίνακα και του αντίστοιχου πετρελαίου σε ετήσια βάση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Υπολογίζοντας ότι η τιμή του λίτρου για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανέλθει περίπου στα 1,30€/λίτρο μπορείτε εύκολα να υπολογίσετε το οικονομικό όφελος που θα έχετε κάθε χρόνο με την αντικατάσταση των κουφωμάτων σας.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ ο μέγιστος επιτρεπόμενος Συντελεστής Θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων, για τις τέσσερις κλιματικές ζώνες στην Ελλάδα

Επιπροσθέτως τα κουφώματα θα πρέπει να έχουν τη σήμανση CE (υποχρεωτική από 1/2/2010) η οποία εξασφαλίζει την ποιότητα της κατασκευής δίδοντας εγγυημένη απόδοση για την αεροπερατότητα, την υδατοστέγανότητα και την αντοχή στην ανεμοπίεση για τα κουφώματα που παραλαμβάνεται.