Ε-66 ΑΥΡΑ

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των σύγχρονων κτιρίων, με στόχο τη βέλτιστη ενεργειακή τους ταυτότητα, επιβάλει τη χρησιμοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

    
Η ΕΤΕΜ Building Systems ακολουθώντας τις τάσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής σχεδίασε και διαθέτει το σύστημα Ε-66 ΑΥΡΑ.

Η σκίαση των κτιρίων - και ιδιαίτερα αυτών που κατασκευάζονται με υαλοπέτασμα - συμβάλλει στη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στο εσωτερικό περιβάλλον των κτιρίων.