Ο Θεόφιλος Παγιάτης από το 1982  έως και σήμερα συμμετέχει ενεργά στον κλάδο των δομικών κατασκευών Αλουμινίου και Σιδήρου ως αντικαταστάτης του πατέρα του Κωνσταντίνου Παγιάτη , στην οικογενειακή  επιχείρηση που υφίστατο από το 1947 . Με ιδιαίτερη αγάπη για το αντικείμενο της εργασίας του ασχολήθηκε επι σειρά ετών με δύσκολα  κατασκευαστικά θέματα και συμμετείχε σε επιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα για τεχνικά έργα .  Η συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο των Δομικών Κατασκευών Αλουμινίου , απετέλεσε τον βασικό λόγο για την ενασχόληση του με τα κοινά του κλάδου. Για αρκετά χρόνια ο κύριος Παγιάτης υπηρετεί τον Κλάδο από διαφορετικές θέσεις με ουσιαστικές απόψεις και πρωτοβουλίες .