Μεταλλική εσωτερική σκάλα με ξύλινο πάτημα ελεύθερο

2014 03 04 12.32.48

Εξωτερική μεταλλική σκάλα

2014 03 04 13.07.21