2

Περιστρεφόμενη σε άξονα πόρτα ασφαλείας.

1

Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φυσικό ξύλο παλίσανδρο και inox.