Σήτες Οριζόντιας Κίνησης

sita 1 286

Τα συστήματα σίτας ΕΤΕΜ σχεδιάζονται ώστε να προσφέρουν προστασία και άνεση από έντομα, σε συνδυασμό με εύκολη χρήση και αντοχή στη φθορά.