Τα κουφώματα αλουμινίου που σας παρέχει η ΠΑΓΙΑΤΗΣ Ο.Ε. καλύπτονται από εγγύηση ποιότητας 2 ετών και κρατούν πολύ υψηλές προδιαγραφές αντοχής τόσο στο χρόνο, όσο και στις καιρικές συνθήκες. Με τη σωστή χρήση, καθαρισμό και συντήρηση μπορείτε να συμβάλλετε καθοριστικά τόσο στην καλή τους λειτουργία, όσο και στην καλή εμφάνισή τους.

Α. Βασικοί κανόνες σωστής λειτουργίας & συντήρησης

  1. Το κούφωμα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει χρησιμοποιώντας τη σπανιολέττα στις σωστές θέσεις, όπως υποδεικνύει ο τεχνικός που θα τοποθετεί. Στην περίπτωση που το κούφωμα έχει μηχανισμό ανάκλησης η παραπάνω διαδικασία πρέπει να ακολουθείται ιδιαίτερα σχολαστικά, διότι σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να μπλοκαριστεί ο μηχανισμός ανάκλησης και να μη λειτουργεί το κούφωμα. Εάν συμβεί αυτό, καλέστε αμέσως το service της ΠΑΓΙΑΤΗ Ο.Ε.και μην προσπαθήσετε να το επισκευάσετε μόνοι σας.
  2. Τα ρολά τα οποία λειτουργούν με ηλεκτρικό μηχανισμό πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως υποδεικνύει το τεχνικός που τα τοποθετεί. Στην περίπτωση που μπλοκαριστεί ο ηλεκτρικός μηχανισμός καλέστε το service και σε καμία περίπτωση μην επέμβετε από μόνοι σας γιατί υπάρχει κίνδυνος σοβαρότερης βλάβης και ατυχήματος.


Β. Βασικοί κανόνες σωστού καθαρισμού

  1. Καθαρίζετε τα κουφώματα με μαλακό πανί και ουδέτερα υγρά καθαρισμού, μέσα και έξω.
  2. Υπολείμματα σιλικόνης που τυχόν έχουν παραμείνει σε κάποια σημεία μπορεί να τα απομακρύνεται με βαμβάκι και μπλε οινόπνευμα.
  3. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ οξέα ή άλλα δυνατά υγρά καθαρισμού. Δεν τρίβουμε τα κουφώματα με βούρτσες ή άλλα υλικά που χαράζουν.
  4. Τα κουφώματα αλουμινίου είναι μελετημένα να δέχονται και να αποβάλουν τα νερά της βροχής διαμέσου των νεροχυτών απορροής υδάτων. Αυτό σημαίνει ότι ΔΕΝ έχουν τη δυνατότητα να αποβάλουν ποσότητες νερού που πέφτουν πάνω τους με μεγάλη πίεση, όπως όταν τους ρίχνουμε νερό με την πίεση του λάστιχου ποτίσματος, κατά το πλύσιμο. Συνιστάται να αποφεύγεται αυτή η μέθοδος καθαρισμού.

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει αν η βλάβη ή δυσλειτουργία του κουφώματος αλουμινίου οφείλεται:

  • Από μη τήρηση των παραπάνω όρων συντήρησης / καλής λειτουργίας
  • Από επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού
  • Από φθορές που προκλήθηκαν από τρίτα συνεργεία
  • Από έντονα καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές κλπ.