6

Περιστρεφόμενη σε άξονα πόρτα ασφαλείας

4

Περιστρεφόμενη σε άξονα πόρτα ασφαλείας

5

Περιστρεφόμενη σε άξονα πόρτα ασφαλείας

3

Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από πράσινο secury τζάμι και inox.

Page 1 of 2