3

Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από πράσινο secury τζάμι και inox.